30 september 2016

Doorgeven wijzigingen EA-Vanggewas

In de Gecombineerde Opgave (GO) heeft u uw geplande EA-vanggewassen opgegeven. Wijkt de daadwerkelijke invulling af wat u in de GO heeft opgegeven, dan is veelal het advies om deze wijzigingen aan RVO door te geven.

Ander perceel

Als u een EA vanggewas op een ander perceel zaait dan u bij de GO heeft opgegeven, dan moet u dit doorgeven aan RVO. Geeft u dit niet door dan telt dit perceel niet mee voor uw EA-verplichting. U meldt de werkelijke zaaidatum, het gewas en de categorie vanggewas.

Andere categorie

Wijzigt de categorie van het geplande vanggewas? Geef dit voor de inzaaidatum door aan RVO. Het vanggewas moet aan de voorwaarden van de nieuwe categorie voldoen.

Wijziging zaaidatum/oogstdatum

Is de daadwerkelijke zaaidatum anders dan de geplande zaaidatum in de GO? Geef deze dan uiterlijk op de zaaidatum door aan RVO. De 10-wekentermijn begint op de opgegeven zaaidatum. Als u na de zaaidatum de werkelijke zaaidatum meldt, dan geldt de melddatum als ingangsdatum van de 10-wekentermijn. Bij onderzaai geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als startdatum van de 10-wekentermijn. De oogstdatum mag niet na 30 september liggen.