30 september 2016

Doorgeven wijzigingen referentiegegevens fosfaatrechten

Zijn uw referentiegegevens voor de toekenning van fosfaatrechten correct? U kunt ze nu controleren op de website van RVO. Wijzigingen kunt u t/m 30 september doorgeven aan RVO.

Te controleren
De volgende referentiegegevens moeten worden gecontroleerd:
•    Aantal stuks melkvee (categorie 100, 101 en 102) per 2 juli 2015.
•    Melkproductie en gemiddeld aantal melkkoeien in 2015.
•    Fosfaatruimte 2015.
Als u wijzigingen doorgeeft moet u, ter onderbouwing, hiervoor bewijsstukken indienen.