30 september 2016

Doorgeven wijzigingen EA-Vanggewas Lees meer

30 september 2016

Doorgeven wijzigingen referentiegegevens fosfaatrechten
Lees meer

Controle gegevens toekenning fosfaatrechten

Controle gegevens toekenning fosfaatrechten

Zijn uw referentiegegevens voor de toekenning van fosfaatrechten correct? U kunt ze nu controleren op de website van RVO. Wijzigingen kunt u t/m 30 september doorgeven aan RVO.

Te controleren
De volgende referentiegegevens moeten worden gecontroleerd:
•    Aantal stuks melkvee (categorie 100, 101 en 102) per 2 juli 2015.
•    Melkproductie en gemiddeld aantal melkkoeien in 2015.
•    Fosfaatruimte 2015.
Als u wijzigingen doorgeeft moet u, ter onderbouwing, hiervoor bewijsstukken indienen.

Bedrijfsoverdrachten
Bedrijven die na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2017 zijn gestopt of volledig zijn overgedragen, krijgen geen fosfaatrechten toegekend. Bij een volledige overdracht behoren de referentiegegevens van het oude bedrijf bij het nieuwe bedrijf. Het is nog onduidelijk of er ook een korting plaatsvindt bij overdracht van deze referentiegegevens.

Vleesvee
Heeft u ook vleesvee? Fosfaatrechten worden in principe alleen toegekend aan melkvee. Onder diercategorieën 101 en 102 valt ook vrouwelijk vleesvee. RVO heeft aangegeven, dat de gegevens zijn gecorrigeerd voor vleesvee op basis van de verhouding melkvee-vleesvee in de Gecombineerde Opgave 2015. Hoe dit exact wordt berekend, is nog niet bekend.

Aandachtspunten
Op dit moment is de berekening voor het vaststellen van de fosfaatrechten nog niet bekend. Binnen enkele weken wordt het wetsvoorstel over fosfaatrechten gepubliceerd, waarschijnlijk komt er dan meer duidelijkheid. Het kan in bepaalde situaties verstandig zijn om eventuele wijzigingen pas te melden, nadat het wetsvoorstel is gepubliceerd.

Zijn uw referentiegegevens niet juist? Geef dit uiterlijk 30 september 2016 door aan RVO. Wacht eventueel eerst nog tot er meer duidelijkheid is. Overleg zo nodig met uw adviseur!